Contact Us

Contact us at:

Valkea Media SA.
ul. Elblaska 15/17
01-747 Warsaw

tel: +48 22 257 75 00
fax: +48 22 257 75 99
E-mail: polandam@wbj.pl

VALKEA MEDIA SA, located at ul. Elbląska 15/17 01-747 Warsaw, registered under the number KRS0000033903 in the Register of Enterprises of the National Court Register (KRS), run by the Regional Court for the Capital City of Warsaw, XIX Economic Department of the KRS with the tax identification number (NIP) of 525-21-77-350 and an initial capital of 2,414,406.00 PLN

VALKEA MEDIA SA. z siedzibą przy ulicy Elbląskiej 15/17, 01-747
Warszawa, wpisana pod numerem KRS0000033903 do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze
identyfikacji podatkowej (NIP) - 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2.414.406, 00 PLN.